Kontakty Oblastného združenia

31 - OZ Liptovský Mikuláš

Predseda OZ

Ján Tisoň - 0904 / 383 821

Podpredseda OZ a dopravný referent

Milan Husár - 0915 / 083 548

Tajomník

Jaroslav Klonga ml. - 0911 / 880 320

Výcvikár OZ

Jozef Majdiak - 0902 / 332 419

Pokladník

Jaroslav Klonga - 0911 / 978 469

Revízna komisia

Jaroslav Harhovský - 0918 / 513 394

Peter Želonka - 0908 / 543 290

Vladimír Papaj - 0907 / 086 346

Výpočtár OZ

Vladimír Vernarský - 0905 / 915 936

ul.Zelená 338/32 - 053 14 Spišský Štvrtok

3102 - ZO Bobrovec

Predseda ZO

Ivan Ogáry - 0911 / 163 670

Podpredseda ZO

Ján Tisoň - 0904 / 383 821

Tajomník ZO

Anna Tisoňová - 0915/ 381 096

Výcvikár ZO

Ján Tisoň - 0904 / 383 821

Pokladník ZO

Jozef Majdiak - 0902 / 332 419

Predseda KRK

Ján Fáber - 0902 / 332 419

3103 - ZO Hybe

Predseda ZO

Milan Brtáň - 0907 / 807 297

Tajomník ZO

Vladimír Melich - 0905 / 460 023

Výcvikár ZO

Ivan Muchál - 0904 / 365 525

Pokladník ZO

Milan Brtáň - 0907 / 807 297

Predseda KRK

Ivan Brtáň - 0944 / 014 948

3104 - ZO Lipt.Porúbka

Predseda ZO

Vladimír Papaj - 0907 / 086 346

Tajomník ZO

Igor Uličný - 0904 / 862 251

Výcvikár ZO

Miroslav Bartko - 0944 / 928 991

Pokladník ZO

Miroslav Šikulaj - 0944 / 598 538

Predseda KRK

Miroslav Ježo - 0915 / 150 843

3105 - ZO Spišské Bystré

Predseda ZO

Jaroslav Harhovský - 0918 / 513 394

Podpredseda ZO

Martin Fábry - 0907 / 930 770

Tajomník ZO

Milan Husár - 0915 / 083 548

Výcvikár ZO

Jozef Harhovský - 0905 / 857 626

Pokladník ZO

Martin Fábry - 0907 / 930 770

Predseda KRK

Jaroslav Mirko - 0907 / 941 222

3106 - ZO Okoličné

Predseda ZO

Jozef Olexík - 0917 / 550 109

Podpredseda

Vldimír Tomko - 0907 / 042 168

Tajomník ZO

Ján Frniak - 0907 / 849 324

Výcvikár ZO

Ing. Ján Rak - 0918 / 333 952

Pokladník ZO

Jaroslav Klonga - 0911 / 978 469

Predseda KRK

Milan Košo - 0905 / 441 481

3107 - ZO Spišská Sobota

Predseda ZO

Peter Želonka - 0908 / 543 290

Tajomník ZO

Ing. Vladimír Goč - 0918 / 041 476

Výcvikár ZO

Jaroslav Pastrnák - 0905 / 807 344

Pokladník ZO

Andrej Štelbaský - 0904 / 412 951

Predseda KRK

Pavol Pitka - 0915 / 931 229