Archív oznamov

Termín vyplatenia do 30.10.2016.

Harmonogram zberu na nácviky a preteky ML 2016
Odchod auta: Hrádok,Ružomberok
Spišské Bystré 10:45
Spišská Sobota 11:15
Odchod auta: Ružomberok,Šutovo
Hybe 7:00
Porúbka 7:30
Bobrovec 8:00
Nácvik Žilina odchod auta:
Spišské Bystré 6:00
Spišská Sobota 6:30
Hybe 7:10
Porúbka 7:30
Bobrovec 8:15
Závody Mladých odchod auta:
Spišské Bystré 20:00
Spišská Sobota 20:30
Hybe 21:15
Porúbka 21:45
Bobrovec 22:30

Na všetky závody mladých je odchod rovnaký.

Výbor OZ pozýva všetkých členov OZ LM na oblastné posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 6.8.2016 v Pavlovej Vsi - pri Bobrovci.

Za účasť všetkých členov vopred Ďakujem, pri posedení prejednáme zber nácvikov a závody mladých

Vzhľadom za to že ZO nemajú záujem letieť závod Čáslav konaný 31.7.2016 tento závod sa ruší.

Dňa 26.7.2016 sa uskutoční oblastná schôdza rozšírená o výcvikárov OZ v Eva bare v Okoličnom o 19:00 hodine. Účasť ZO je povinná. Program - prerokovanie nácvikov a závodov mladých holubov.

GOTTA-VCS sa košuje dňa 8.7.2016-v piatok o 22 hodine v Bobrovci

Závod Chrudím sa košuje v sobotu 9.7.2016 harmonogram zberu je ako na Čáslav Spišská Sobota 18:15Hybe 19:00Porúbka 19:30Okoličné 20:00Bobrovec 20:30

DEMIN-NP sa košuje 21.7.2016 -štvrtok o 22 hodine v Bobrovci.