NOVÉ - Spustenie diskusného fóra CHPH OZ Liptovský Mikuláš

Každí, kto chce prispievať na diskusné fórum sa musí najskôr zaregistrovať na úvodnej stránke fóra.

O Z N A M Y

Nechajte si urobiť osobný profil chovateľa s fotogalériou na webovej stránke OZ Liptovský Mikuláš za 15,-EUR

Vyskúšajte si odkaz "Chovatelia" - ukážka osobného profilu chovateľa spolu s fotogalériou

___________________________________________________________________________________________


Veterinárne potvrdenie pre vystavované holuby na CV Trenčín doručiť do 30.12. 2018 -p. J.Tisoňovi.


Návrh pretekového plánu 2019

5.5.2019 Hranice na Morave 1 LM

12.5.2019 Přerov LM

19.5.2019 Svitavy LM

26.5.2019 Prelouč LM

2.6.2019 Tepla 1 KK

2.6.2019 Hranice na Morave LM

9.6.2019 Podebrady 1 KK

16.6.2019 Tepla 2 KK

16.6.2019 Hranice na Morave 3 LM

22.6.2019 Podebrady 2 KK

22.6.2019 Nemecko KK

30.6.2019 Tepla 3 KK

7.7.2019 Podebrady 3 KK

7.7.2019 Gotha KK

14.7.2019 Tepla 4 KK

21.7.2019 Podebrady 4 KK

28.7.2019 Nemecko KK

28.7. 2019 CHrudim KK


Upozorňujem ZO aby vyplatili najneskôr do 15.11.2018 peniaze za objednaný materiál pokladníkovi OZ. V opačnom prípade si ho budete musieť vyzdvihnúť osobne v Nitre!


Upozornenie pre výcvikárov ZO: Dňa 10.11.2018 bude výber štandardných holubov staré, mladé v ZO Hybe o 7:30 hodine (ráno). Vybraté holuby budú posunuté na regionálnu výstavu v Kežmarku. Posudzovanie prevedie pán Druska Milan.

Informácie podá pán Majdiak Jozef výcvikár OZ.

Harmonogram zberu na nácviky a závody mladých 2018

Po rozhodnutí ZO preteková sezóna starých holubov bola ukončená. Viac informácií podá  p. Tisoň, alebo p. Majdiak.

Predseda OZ CHPH zvoláva schôdzu výboru, ktorá 

sa uskutoční 19.7. o 18:30 v ZO Hybe z dôvodu závodov mladých. 


OZ L.Mikuláš pozýva všetkých členov CHPH na oblastný guláš dňa 11.8.2018 v Spišskej Sobote.

Doprava je zabezpečená mikrobusom z Liptovského Mikuláša. Najneskôr do 31.7.2018 každá ZO nahlási počet záujemcov p. Jánovi Tisoňovi, prípadne p. Jozefovi Majdiakovi.

Teplá 1/4 2018
Počet košov 13 do koša cca 28
Rozdelenie košov
Spiš. Sobota, Spišské Bystré počet ks 111= 4 koše odchod auta:
2.6.2018 11:00 hod.
Hybe, Porúbka počet ks 105= 4 koše odchod auta: 2.6.2018 11:45h Okoličné Bobrovec počet ks 166= 5 košov odchod auta: 2.6.2018 12:30 hod.
Žiadam, vedúcich nasadzovacích stredísk aby poznačili koľko ks je v košoch pre doloženia holubov ak by bolo treba.
Žiada, všetký ZO ktorý neuhradili za čistenie vozíka bolo by dobre keby
to uhradili.
Platba je urobená podľa košov na závody ST.
Spišské Bystré 8*4,10=32,80 eur
Spišská Sobota 8*4,10=32,80 eur
Hybe 9*4,10= 36,90 eur
Porúbka 6*4,10= 24,60 eur
Okoličné 5*4,10= 20,50 eur
Bobrovec 8*4,10= 32,80 eur
Peniaze môžete poslať po šoférovi.

Žiadam všetkých vycvikárov ZO do prvého závodu o registráciu pridelenia čípov, veterinárne potvrdenie, otlačky pások protokol o hodinách.

Harmonogram zberu na závody staré 2018

Harmonogram zberu na nácviky  2018

Výcvikár OZ CHPH L.Mikuláš pozýva na školenie výcvikárov, predsedov ZO, vedúcich nasádzacích stredísk a ich zástupcov. Školenie sa uskutoční 11.4.2018 o 18:00 hodine v Bobrovci v Športovom klube. Účasť všetkých je povinná!

PLATBY ZA KOŠE NA ROK 2018

A, B = 130,-€/kôš

Bochov = 0,70€/ks

Nemecko = 1,10/ks

Nácviky starých 30,-€/kôš - cena navýšená pre 5 nácvikov

Predseda a výcvikár upozorňujú ZO aby nahlášky holubov boli doručené najneskôr do 10.3.2018 pánovi Majdiakovi.

 Zároveň je potrebné zaslať aktualizované Evidenčné listy na adresu: jaroklonga@gmail.com


Regionálna a Oblastná výstava poštových holubov v Bobrovci  5.1. - 6.1.2018

HLÁSENIE DOLETOV HOLBA - SZCHPH

Športová komisia SZ ' Diskusné fórum ' SZCHPH Presne ako píšeš Peter, živí nás práca a nie holuby, teda v prípade výhry a nenahlásenia doletu holuba je možné, že sa posunie výhra....
Hlásenie doletu holuba je dôležité nie iba kvôli možnej výhre , ale pre potrebu kontroly doletu takéhoto holuba. Verím, že si to chovatelia zabezpečia pre pokoj a fair play preteku. Chovatelia môžu byť v práci aj v nedeľu či sobotu a potom na týchto kto vezme ohľad keď nenahlásia dolet holuba ? Pri štarte holubov okolo 6,00 a pri prúdení, ktoré bude v pondelok je možný dolet holubov okolo 13,30-14,30 hod . na najkratších vzdialenostiach a práve hlásenie týchto doletov pomôže lepšej orientácii pri výpočte doletov holubov na ďalšie vzdialenejšie holubníky.
To o čakaní holubov z národného preteku v obleku si určite už určite kdesi počul...( iba na odľahčenie témy)
Doporučil by som všetkým výpočtárom OZ, aby si ešte pred štartom holubov odkontrolovali či si zmenili dátum preteku, po štarte už vznikajú menšie problémy...Nevravím už o povinnosti hlásiť túto zmenu v zmysle prijatých smerníc pre organizáciu súťaží SZ.
Štartu a priebehu NP Nienburg zdar !

Športová komisia SZ ' Diskusné fórum ' SZCHPH Milan Blahovský (01.07.2017, 16:01)