O Z N A M Y

Nechajte si urobiť osobný profil chovateľa s fotogalériou na webovej stránke OZ Liptovský Mikuláš za 15,-EUR

Vyskúšajte si odkaz "Chovatelia" - ukážka osobného profilu chovateľa spolu s fotogalériou

___________________________________________________________________________________________

Výcvikár OZ CHPH Liptovský Mikuláš upozorňuje ZO Hybe, Lipt.Porúbku, Okoličné a Bobrovec, -  závod Gota1 sa košuje v piatok-23.6. o 20:30 hod. v ZO Bobrovec!

Pred každým otvorením stránky OZ Liptovský Mikuláš si najskôr vymažte históriu navštívených stránok vo vašom prehliadači, čím sa zebezpečí aktuálnosť zobrazovaných údajov na strane používateľa!!!

Upozorňujeme na zmenu nasadzovania jednotlivých závodov viac informácii tu->

Hybe odchod auta 3.6.2017 -Chomutov Tachov -11:30 hod.

Rozdelenie boxov na preteky CHOMUTOV 1-2 a TACHOV 1-2

POZOR dôležitý oznam:

Výbor OZ zvoláva na 31.5. -streda na schôdzu OZ.
 Miesto konania Spišská Sobota o 19:00 hod.
Zber účastníkov zabezpečí predseda OZ.


Kontakt na výcvikára OZ - jozef.majdiak@citycom.sk
-
Zasielanie výsledkov výpočtárovi na adresu: 
Vladimír Vernarský
ul.Zelená 338/32
053 14 Spišský Štvrtok
-

Závod Valašské Meziříčí sa košuje 7.5.2017. Vypustenie holubov je v pondelok 8.5. 2017.  Košovanie na závod podľa harmonogramu

Chovatelia, ktorí sa chcú zúčastniť závodu v Bruseli, nech obratom podajú nahlášky p. Majdiakovi.

Platba za koše:

  • Nácviky  20,-€/kôš
  • A,B,    130,-€/kôš
  • C         0,70€/holub
  • Nemecko  1,03€/holub
  • Spodné koše   80,-€

Brigáda na oprave a dezinfekcii klietok

(kliknutím na obrázok sa otvorí fotogaléria) 

Kontakty ZO boli aktualizované

ZOZNAM CHOVATEĽOV

 OZ Liptovský Mikuláš

Pokladník OZ žiada všetky ZO o vyplatenie košov

za nácviky termín do 31.4.2017

 a vyplatenie košov za závody termín do 30.5.2017.


Predpreteková dokumentácia 2017

Nasádzacie strediská 2017

Pretekový plán na sezónu 2017

Harmonogram zberu holubov 2017 

Rozdelenie košov na sezónu 2017

Výbor OZ L.Mikuláš pozýva vštkých predsedov a výcvikárov ZO k schváleniu závodného plánu a zabezpečenie sezóny na rok 2017, súšasne prebehne aj školenie vedúcich NS.Zasadnutie výboru sa uskutoční 4.3.2017 o 14:30 hodine v Športovom klube na ihrisku v Bobrovci. Evidencie ZO zaslať tajomníkovi OZ v elektronickej podobe mailom do 15.2.2017. 

Platby za členské do SZ a OZ pokladníkovi OZ do 15.2.2017

Konferencia z VČS OZ L.Mikuláš sa uskutoční 28.1.2017 o 9:00 hod. v Športovom klube na ihrisku v Bobrovci.
Návrh programu na Konferenciu

VČS OZ Liptovský Mikuláš konanú dňa 28.1.2017 v Bobrovci tu->

Výbor OZ Liptovský Mikuláš sa ospravedlňuje za chybu v dátume Konferencie VČS.

Predseda OZ L.Mikuláš žiada chovateľov aby ho telefonicky kontaktovali ohľadne zberu holubov na Celoštátnu výstavu PH v Nitre. Tel.kontakt: 0904/383 821

Výbor OZ Liptovský Mikuláš upozorňuje ZO aby bezodkladne zaslali mailom Zápisy s výročných členských schôdzí tajomníkovi OZ - Radislavovi Harhovskému.

 Termín odovzdania do 31.12.2016!

V Zápisniciach musí byť uvedené meno kandidáta do výboru Oblastného združenia. 

REGIONÁLNA a OBLASTNÁ VYSTÁVA PH.V dňoch 9-10.12.2016 sa uskutočni regionálna "Spiš" a oblastná "SNV"

vystáva PH ktorá bude otvorená pre návštevníkov v sobotu 10.12.2016 od 8,00 hod. v kultúrnom dome v Spišskom Štvrtku. Čaka na vás bohatá tombola a široke občerstvenie. Príďte sa pozrieť na najlepšie holuby v rámci Regiónu Spiš ako aj v OZ SNV.

Výbor OZ Liptovský Mikuláš pozýva všetkých výcvikárova a predsedov ZO na zasadnutie výboru dňa 3.12.2016 o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v Bobrovci.

Program:

 - prejednanie závodného plánu na rok 2017 podľa návrhu SZCHPH do majstrovstva slovenska

- prejednanie výročných členských schôdzí ZO


PROPOZÍCIE OBLASTNEJ VÝSTAVY 3.12.2016

Preberací protokol PH na OV 
- Výstavné karty - formát MS Excel

Pokladník OZ Liptovský Mikuláš, žiada všetky ZO o vyplatenie podlžnosti za pretekovú sezónu voči OZ a tiež platbu za materiál na rok 2017.