O Z N A M Y

Nechajte si urobiť osobný profil chovateľa s fotogalériou na webovej stránke OZ Liptovský Mikuláš za 15,-EUR

Vyskúšajte si odkaz "Chovatelia" - ukážka osobného profilu chovateľa spolu s fotogalériou

___________________________________________________________________________________________

Nácvik Žilina 1.5. pondelok- odchody auta:

06:15     Hybe
06:30    Lipt.Porúbka
06:45    Okoličné
07:15     Bobrovec

Termín náhradných nácvikov bude včas zverejnený.

Chovatelia, ktorí sa chcú zúčastniť závodu v Bruseli, nech obratom podajú nahlášky p. Majdiakovi.

Platba za koše:

  • Nácviky  20,-€/kôš
  • A,B,    130,-€/kôš
  • C         0,70€/holub
  • Nemecko  1,03€/holub
  • Spodné koše   80,-€

Brigáda na oprave a dezinfekcii klietok

(kliknutím na obrázok sa otvorí fotogaléria) 

Kontakty ZO boli aktualizované

ZOZNAM CHOVATEĽOV

 OZ Liptovský Mikuláš

Pokladník OZ žiada všetky ZO o vyplatenie košov

za nácviky termín do 31.4.2017

 a vyplatenie košov za závody termín do 30.5.2017.


Predpreteková dokumentácia 2017

Nasádzacie strediská 2017

Pretekový plán na sezónu 2017

Harmonogram zberu holubov 2017 

Rozdelenie košov na sezónu 2017

----------- staršie oznamy ----------

Výbor OZ L.Mikuláš pozýva vštkých predsedov a výcvikárov ZO k schváleniu závodného plánu a zabezpečenie sezóny na rok 2017, súšasne prebehne aj školenie vedúcich NS.Zasadnutie výboru sa uskutoční 4.3.2017 o 14:30 hodine v Športovom klube na ihrisku v Bobrovci. Evidencie ZO zaslať tajomníkovi OZ v elektronickej podobe mailom do 15.2.2017. 

Platby za členské do SZ a OZ pokladníkovi OZ do 15.2.2017

Konferencia z VČS OZ L.Mikuláš sa uskutoční 28.1.2017 o 9:00 hod. v Športovom klube na ihrisku v Bobrovci.
Návrh programu na Konferenciu

VČS OZ Liptovský Mikuláš konanú dňa 28.1.2017 v Bobrovci tu->

Výbor OZ Liptovský Mikuláš sa ospravedlňuje za chybu v dátume Konferencie VČS.

Predseda OZ L.Mikuláš žiada chovateľov aby ho telefonicky kontaktovali ohľadne zberu holubov na Celoštátnu výstavu PH v Nitre. Tel.kontakt: 0904/383 821

Výbor OZ Liptovský Mikuláš upozorňuje ZO aby bezodkladne zaslali mailom Zápisy s výročných členských schôdzí tajomníkovi OZ - Radislavovi Harhovskému.

 Termín odovzdania do 31.12.2016!

V Zápisniciach musí byť uvedené meno kandidáta do výboru Oblastného združenia. 

REGIONÁLNA a OBLASTNÁ VYSTÁVA PH.V dňoch 9-10.12.2016 sa uskutočni regionálna "Spiš" a oblastná "SNV"

vystáva PH ktorá bude otvorená pre návštevníkov v sobotu 10.12.2016 od 8,00 hod. v kultúrnom dome v Spišskom Štvrtku. Čaka na vás bohatá tombola a široke občerstvenie. Príďte sa pozrieť na najlepšie holuby v rámci Regiónu Spiš ako aj v OZ SNV.

Výbor OZ Liptovský Mikuláš pozýva všetkých výcvikárova a predsedov ZO na zasadnutie výboru dňa 3.12.2016 o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v Bobrovci.

Program:

 - prejednanie závodného plánu na rok 2017 podľa návrhu SZCHPH do majstrovstva slovenska

- prejednanie výročných členských schôdzí ZO


PROPOZÍCIE OBLASTNEJ VÝSTAVY 3.12.2016

Preberací protokol PH na OV 
- Výstavné karty - formát MS Excel

Pokladník OZ Liptovský Mikuláš, žiada všetky ZO o vyplatenie podlžnosti za pretekovú sezónu voči OZ a tiež platbu za materiál na rok 2017.