O Z N A M Y

Nechajte si urobiť osobný profil chovateľa s fotogalériou na webovej stránke OZ Liptovský Mikuláš za 15,-EUR

Vyskúšajte si odkaz "Chovatelia" - ukážka osobného profilu chovateľa spolu s fotogalériou

Výbor OZ L.Mikuláš pozýva vštkých predsedov a výcvikárov ZO k schváleniu závodného plánu a zabezpečenie sezóny na rok 2017, súšasne prebehne aj školenie vedúcich NS.

Zasadnutie výboru sa uskutoční 4.3.2017 o 14:30 hodine v Športovom klube na ihrisku v Bobrovci. 

Návrh pretekového plánu tu -> 

----------- staršie oznamy ----------

Evidencie ZO zaslať tajomníkovi OZ v elektronickej podobe mailom do 15.2.2017. 

Platby za členské do SZ a OZ pokladníkovi OZ do 15.2.2017

Konferencia z VČS OZ L.Mikuláš sa uskutoční 28.1.2017 o 9:00 hod. v Športovom klube na ihrisku v Bobrovci.
Návrh programu na Konferenciu

VČS OZ Liptovský Mikuláš konanú dňa 28.1.2017 v Bobrovci tu->

Výbor OZ Liptovský Mikuláš sa ospravedlňuje za chybu v dátume Konferencie VČS.

Predseda OZ L.Mikuláš žiada chovateľov aby ho telefonicky kontaktovali ohľadne zberu holubov na Celoštátnu výstavu PH v Nitre. Tel.kontakt: 0904/383 821

Výbor OZ Liptovský Mikuláš upozorňuje ZO aby bezodkladne zaslali mailom Zápisy s výročných členských schôdzí tajomníkovi OZ - Radislavovi Harhovskému.

 Termín odovzdania do 31.12.2016!

V Zápisniciach musí byť uvedené meno kandidáta do výboru Oblastného združenia. 

REGIONÁLNA a OBLASTNÁ VYSTÁVA PH.V dňoch 9-10.12.2016 sa uskutočni regionálna "Spiš" a oblastná "SNV"

vystáva PH ktorá bude otvorená pre návštevníkov v sobotu 10.12.2016 od 8,00 hod. v kultúrnom dome v Spišskom Štvrtku. Čaka na vás bohatá tombola a široke občerstvenie. Príďte sa pozrieť na najlepšie holuby v rámci Regiónu Spiš ako aj v OZ SNV.

Výbor OZ Liptovský Mikuláš pozýva všetkých výcvikárova a predsedov ZO na zasadnutie výboru dňa 3.12.2016 o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v Bobrovci.

Program:

 - prejednanie závodného plánu na rok 2017 podľa návrhu SZCHPH do majstrovstva slovenska

- prejednanie výročných členských schôdzí ZO


PROPOZÍCIE OBLASTNEJ VÝSTAVY 3.12.2016

Preberací protokol PH na OV 
- Výstavné karty - formát MS Excel

Pokladník OZ Liptovský Mikuláš, žiada všetky ZO o vyplatenie podlžnosti za pretekovú sezónu voči OZ a tiež platbu za materiál na rok 2017. Termín vyplatenia do 30.10.2016.

Harmonogram zberu na nácviky a preteky ML 2016
Odchod auta: Hrádok,Ružomberok
Spišské Bystré 10:45
Spišská Sobota 11:15
Odchod auta: Ružomberok,Šutovo
Hybe 7:00
Porúbka 7:30
Bobrovec 8:00
Nácvik Žilina odchod auta:
Spišské Bystré 6:00
Spišská Sobota 6:30
Hybe 7:10
Porúbka 7:30
Bobrovec 8:15
Závody Mladých odchod auta:
Spišské Bystré 20:00
Spišská Sobota 20:30
Hybe 21:15
Porúbka 21:45
Bobrovec 22:30

Na všetky závody mladých je odchod rovnaký.

Výbor OZ pozýva všetkých členov OZ LM na oblastné posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 6.8.2016 v Pavlovej Vsi - pri Bobrovci.

Za účasť všetkých členov vopred Ďakujem, pri posedení prejednáme zber nácvikov a závody mladých 

Vzhľadom za to že ZO nemajú záujem letieť závod Čáslav konaný 31.7.2016 tento závod sa ruší.

Dňa 26.7.2016 sa uskutoční oblastná schôdza rozšírená o výcvikárov OZ v Eva bare v Okoličnom o 19:00 hodine. Účasť ZO je povinná. Program - prerokovanie nácvikov a závodov mladých holubov.

GOTTA-VCS sa košuje dňa 8.7.2016-v piatok o 22 hodine v Bobrovci

Závod Chrudím sa košuje v sobotu 9.7.2016 harmonogram zberu je ako na Čáslav 
Spišská Sobota 18:15
Hybe 19:00
Porúbka 19:30
Okoličné 20:00
Bobrovec 20:30

DEMIN-NP sa košuje 21.7.2016 -štvrtok o 22 hodine v Bobrovci.